Как да разпишем условията ни за ползване, според новите регулации на GDPR

General Data Protection Regulation – в превод – Общ регламент за защита на личните данни

Когато имате онлайн магазин е важно да се спазват законите за поверителност на купувачите с цел защита на данните им. Като собственик на магазин получавате определена лична информация за клиентите ви, когато те правят поръчка, или като се свържат с вас за евентуална поръчка. Тези данни са име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и др. Общият европейски регламент за защита на данните (GDPR) и други закони за защита на личните данни уреждат начина на събиране и използва този вид лични данни и защитават правата за поверителност на онлайн купувачите. Съгласно тези правила купувачите имат право на определена информация, включително кога, защо, как, от кого и с каква цел се събира, използва и споделя лична информация.

Ако сте продавач със седалище в ЕС или продавате в рамките на ЕС, GDPR важи за вас, което означава, че трябва да имате политика за поверителност във вашия магазин. Много други държави също са приели закони за защита на данните, подобни на GDPR, така че независимо дали продавате в Европа или извън нея, препоръчваме на всички продавачи да създадат политика за поверителност. Законите за защита на данните са сложни и местните законови изисквания могат да се различават, така че ако не сте сигурни дали в момента се прилагат GDPR или други закони, или искате съвети относно вашите конкретни задължения, консултирайте се с юрист.

Водещи практики при търговските съобщения

Има няколко неща, които трябва да се знаят, преди да се използва имейл маркетинг за връзка с купувачи. Съгласно законите в много страни, включително в Европа, често се изисква предварително “изрично съгласие” от страна купувачите, за изпращане на търговски или промоционални съобщения. Изричното съгласие означава, че могат да се изпращат маркетингови съобщения само до купувач, ако е посочил своето съгласие за това чрез ясни положителни действия, като например е означил отметката за получаване на промоционални съобщения. Дори и да получите имейл адреса на купувача, за да му изпратите търговско съобщение, трябва да получите изричното му съгласие. Не забравяйте, че дори когато имате изрично съгласие да изпращате маркетингови съобщения, трябва да спазвате молбите за отказване от получаването на допълнителни маркетингови съобщения, тъй като съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. И вие трябва да предоставите възможността за оттегляне на съгласието му (примерно отписване от списъка с имейл адреси).

Имайте предвид, че изпращането на нежелани реклами или промоции не е разрешено съгласно правилата на ShopMania BIZ. Това също е престъпление в някои страни. Преди да използвате личните данни на купувачите за цели, различни от изпълнението на поръчки, обслужване на клиенти и изпращането на маркетингови съобщения, за които сте получили изричното съгласие на купувача, трябва да потърсите правен съвет.

 

Дадената от вас на купувачите информация как и защо ще използвате личната им информация е в основата на политиката за конфиденциалност. Например, ShopMania BIZ има политика за поверителност (конфиденциалност), която подробно казва каква информация събира и получава от потребителите си, както и как, и защо тази информация се използва.

ShopMania BIZ е разписала примерна политика на конфиденциалност, която е налична в конкретната страница на всеки магазин при самото му създаване. Отговорността за изпълнението на тази политика, както и допълването, и актуализирането й е отговорност на самите търговци – създатели на магазините. Разписаната от ShopMania BIZ политика е с цел да помогне при създаването на политика за поверителност за Вашия магазин. Вие трябва обаче да отблежите специфичните потребности и практики на вашия магазин и да настроите тази примерна политика, така че да отразява нуждите и практиките на вашия магазин. Също, всеки търговец в системата сам е отговорен тази политика да отговаря на изискванията на GDPR или на други законодателства (ако такива трябва да бъдат приложени). ShopMania BIZ единствено дава възможността изискванията на регулацията да бъдат приложени.
GDPR изисква от всеки събирател на лични данни да предостави на купувачите определена информация в политиката си за защита на личните данни, включително:

– личната информация, която се събира : имена, телефонен номер, имейл адрес, адрес, възраст и др.;
– правните основания, на които се основава събирането, използването и споделянето на лична информация;
– третите лица, с които се споделя лична информация (тук можете да включите и ShopMania BIZ, с която неминуемо споделяте лични данни на потребители);
– продължителността на съхранение на личната информация;
– ако се прехвърлят лични данни извън Европа (например ако се премества бизнесът в Съединените щати и продължава да се продава на купувачи в Европа или използва доставчик на трета страна, разположен извън Европа, или използва трета страна, като хостинг доставчик на някои потребителски данни) как ще се извършва прехвърлянето;
– правата на купувачите относно използването на личната им информация;
– как купувачите могат да се свържат с търговеца с искания свързани с поверителността, като се обръщат към лицето при търговеца, отговорно за опазване на поверителността на данните им.

Нашият съвет е да прегледате регулациите в GDPR и да прочетете членове 13 и 14 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) за повече подробности. Там е описано какво трябва да бъде включено в декларацията за поверителност, за да се съобразите с GDPR.

Скоро ще изпратим много подробно съобщение до всички наши партньори, с което ще ги информираме за промените.

Comenteaza