Станете член в Българската Е-комерс Асоциация

Бихме искали да ви запознаем с една организация, в която и ShopMania BIZ членува. Това е Българската Е-комерс асоциация (БЕА), която събира отрасъла ни в институция, грижеща се за развитието на онлайн търговията в страната ни.

 

 

Вдействителност, целите на асоциацията далеч надхвърлят простото събиране на представители от една индустрия, за да се лобира пред държавни органи. Сред целите на БЕА са изграждането на потребителско доверие към е-търговията, утвърждаване на етични професионални стандарти, сътрудничество с други обществени органи, защита на общите интереси и права на членовете и ред други неща, добре описани още на началната страница на организацията – https://beabg.com/

 

Кой може да членува в БЕА

Излишно е да се споменава, че членове на БЕА могат да бъдат единствено юридически лица, свързани с електронна търговия, чието име и реноме са ненакърнени, спазващи законовите регламенти и добрите практики в отрасъла, зачитащи потребителските права.

Асоциацията е създадена от и за юридическите лица, ангажирани в електронната търговия и най-вече — онлайн търговците. Не напразно сред настоящите членова има много ползватели на ShopMania.
Едни от най-разпознаваемите настоящи членове са Sport Depot, eMag, Superhosting.bg, MasterCard, Ardes, DHL, PaySera
Пълният списък с настоящи членове е на следната страница : beabg.com/za-bea/members

 

Членството носи ползи

– участва се във вземането на решения, касаещи цялата индустрия
– участва се в официална представителност пред държавни органи
– по-добра защита на интересите на членовете на асоциацията
– достъп до общи статистики, проучвания, тенденции и информация
– възползване от големи намаления за участие в събития, организирано от БЕА или от външни организации
– бърз достъп до нововсти на пазара и компетентно коментиране с колеги

И не на последно място – престижния знак за членство в БЕА, което се опитваме да направим като символ на коректност и доверие.

БЕА е член в европейската асоциация за електронна търговия Ecommerce Europe

Като онлайн търговци, с тази статия ви приканвам да разгледате възможността за членство в Българската Е-комерс асоциация.

Comenteaza