Скок на жалбите в КЗП срещу онлайн търговци

Комисията за за защита на потребителите излезе с годишния доклад за дейността си за 2018. Ще акцентираме само върху данните, касаещи онлайн търговията.

Първото, което прави впечатление, е че за 2018 има 90 инспекции, направени по закона за електронната търговия (ЗЕТ), от тях са издадени 10 акта и 5 наказателни постановления.
Макар проверките да изглеждат малко, онлайн търговци биват глобявани и според други закони, като например закона за защита на потребителите (ЗЗП). По този закон за миналата година има над 27 000 инспекции, с почти 1 800 акта и още толкова наказателни постановления. Някакъв процент от тези актове и постановления са издадени именно на онлайн търговци.

 

Проверките на онлайн магазините са най-вече по ЗЗП

От доклада става ясно, че проверки се правят най-вече за спазване на ЗЗП. Затова са констатирани и най-много нарушения по този закон.

Най-често констатираните нарушения на ЗЗП при онлайн търговията се изразяват в липса или частично предоставяне на преддоговорна информация по отношение на името/наименованието на търговеца, негови данни за контакт – адрес, телефон, електронна поща, правото на потребителя да се откаже от договора от разстояние в рамките на 14 дни, напомняне за наличието на законова гаранция, информация относно органите за алтернативно решаване на спорове и електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове.

 

Проверки по празници

Агенцията много често се активизира преди и по време на поредица от празнични дни, като Коледа и Великден.

По време на черния петък проверки се правят най-вече за удостоверяване на точността на намаленията и отстъпките. На черния петък през 2018 са извършени по 6 проверки на общо 12 сайта, за да се провери дали обявените намаления са реални.

 

Потребителски жалби и санкции

Жалбите в комисията срещу онлайн търговците са се удвоили за две години. През 2016 са получени около 2000 жалби, а през 2018 са били близо 4000, според председателя на КЗП Димитър Маргаритов, при представяне на доклада за дейността й за 2018 г.

За никой друг сегмент на пазара, който контролира комисията, не се наблюдава такъв скок на жалбите.

Според статистики на НСИ всяка година около 30% повече потребители пазаруват онлайн и с 30% на годишна база се увеличават онлайн магазините, активни в България.

До края на юни трябва да приключи задължителната регистрация в Министерство на финансите на всички онлайн търговци, които извършват дейност на територията на България. До момента са се регистрирали 11 хиляди магазина. Списъкът с магазини вече е публичен и с голяма насмешка се коментира в социалните мрежи, понеже никак не е пълен, а има онлайн магазини, регистрирани по няколко пъти.

През 2018 г. КЗП е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 1,9 млн. лв. Извършила е 37 522 инспекции на търговци, в това число и електронни магазини.

 

На какво акцентира КЗП при проверка на онлайн търговци

Доколкото става ясно от доклада КЗП следи много внимателно текстовете свързани с правата на потребителите (общите условия) и управлението на данните им (политика по конфиденциалност). Добре е онлайн търговците да имат добре разписани текстове, за да не си докарат акт или наказателно постановление от КЗП.

Целият годишен доклад на КЗП можете да намерите тук: https://www.kzp.bg/godishni-dokladi

Comenteaza