Приложение за фактуриране

В системата на ShopMania BIZ отдавна работи приложение, което създава PDF документи, обвързани с поръчки. До скоро обаче документите, които приложението създаваше, не отговаря напълно на изискванията на нашето законодателство и не можеха да се нарекат “фактура”. Затова документите, които можеха да се издават от приложение “Отчетност”, бяха “отчетни разписки”.

Сега обаче приложението е напълно пригодно да издава фактури според изискванията на българското законодателство. Затова съвсем скоро това приложение ще бъде преименоване на “Фактуриране” и преспокойно ще може да се използва от всеки Премиум магазин за издаване на фактура за всяка поръчка в магазина или извън него.

Какво да очакваме в него

Приложението за фактуриране е така свързано със системата за обработка на поръчки, че издаването на фактура за коя да е поръчка става с един клик. Изпращането на фактурата до имейл адрес на клиента става с още един клик.

Фактурите автоматично се архивират след 13 месеца и могат да бъдат изтегляни година по година. Освен това може да се залага префикс в номера на фактурата и така да се поддържа повече от една номерация на фактурите, с различни префикси.

Съставител на фактура може да е повече от един администратор на магазина т.е. като съставител на фактура може да се отбележи едно от няколко лица, предварително зададени в магазина. И още, във фактурите могат да се вписват продукти и услуги, които не са налични в каталога на онлайн магазина т.е. може да се издаде фактура от приложението в магазина, за закупена стока или услуга, която не е налична в самия магазин.

Фактурите могат така да се форматират така, че да изглеждат по начина, по който администраторът желае – лого към фактурата, разместване на полета, вписване на алтернативни имена на продукти и куп други опции, които да отговарят на желанията на счетоводството.

Приложение Фактуриране е безплатно за Премиум магазините. Достатъчни е просто да се инсталира.

Разгледайте и приложението за проформи

Освен приложението за фактуриране, в админ панела има и приложение за издаване на проформи. Много добро приложение с куп персонализации, с възможност за въвеждане на QR кодове в проформата, персонална бележка до клиента, специално отбелязване на отстъпки и куп други полезни неща, за да останат клиентите възхитени. Така че, опитайте и приложение “Перонализирана проформа”.

Comenteaza